Skimaking på Unesco si immaterielle verdsarvliste

Forprosjektet som har sett på skimaking som ein kandidat til Unesco si immaterielle verdsarvliste er nå avslutta.

Prosjektleiar har vore Dag Feldborg og styringsgruppa var samansett av Tarjei Gjelstad (leiar), Åslaug Midtdal og Thomas Aslaksby.

Ein fyldig rapport og anna dokumentasjon er utarbeid i forprosjektet. Styringsgruppa meiner at ski og skimaking bør vera ein del av Unesco sitt system for å ta vare på handverkstradisjonar. Vi vil fylgje råda i rapporten og starte eit langsiktig arbeid med mål om å kome inn på Unesco si liste.

Les rapporten her