Kontakt/styre

Me vil gjerne ha innspel på kva dykk som medlemmer ynskjer av aktivitet. Me kan ta ein prat, eller du kan kontakte oss på e-post eller telefon.

Morgedal IL har og ei Facebookside som du bør like og bruke:

Styret i Morgedal IL

Leiar Terje Haugen

Mobil: 45407995
E-post: terje.haugen@telefiber.no