Personvern

Morgedal.com er ansvarleg for innhaldet på nettstaden. Denne personvernerklæringa forklarer korleis informasjon om dei besøkande på nettstaden blir samla inn og brukt, i samhøve med personopplysningslova § 19, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar, i samsvar med personopplysningslova § 18, 1. ledd.

WordPress

WordPress (publiseringsløysinga som driv nettstaden) bruker cookies for brukarar som er logga inn og for besøkande som kommenterer innlegg på nettstaden. WordPress bruker ikkje session cookies.

Nettstaden sett cookies når innlegg blir kommentert. Det blir gjort slik at brukaren ikkje treng å fylle ut kommentarskjemaet med namn, e-post og eventuelt lenke til eigen nettstad ved neste besøk.

Oversikt over fyrste- og tredjepartscookies på nettstaden

WordPress: comment_author_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir namn lagra for å fylle feltet automatisk ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_email_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir e-postadressa lagra for å fylle feltet automatisk ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_url_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir link til brukarnettstad (viss oppgitt) lagra for å fylle feltet automatisk ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

Avvise eller slette informasjonskapslar

Viss du ikkje ynsker at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hjå Nettvett.no. Slik administrerer du informasjonskapslar på maskina di.

Konfidensiell informasjon

Resultat frå analyser og informasjon om oppdragsgjevar blir behandla konfidensielt. Morgedal.com garanterer at informasjon ikkje blir frigjeve utan skriftleg løyve frå oppdragsgjevar.