Årsmøte Morgedal IL

Årsmøte blir på Dølehalli 9.mars kl. 19.00

I tillegg til vanlge årsmøtesaker har styret eit forslag på rehabilitere ljosløypa i Morgedal.

Styre ynskjer også å drøfte framtida til fotballbanen i Morgedal.

Meir info vil bli lagt fram på møte.


Andre saker må sendast til tarjei@morgedal.com innan 5.mars.

Det blir enkel servering.

Årsmøtepapir kan lastast ned her:

Saksliste

Årsmelding 2022

Rekneskap 2022

Budsjett 2022

Forslag til ny trase