Årsmøte Morgedal IL

Årsmøte blir på Dølehalli torsdag 29.februar 2024

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Val av møteleiar og referent
 4. Val av ein person til å underteikne protokollen saman med møteleiar
 5. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2023
 6. Budsjett 2024
 7. Medlemskontingent 2024
 8. Innkomne saker til drøfting
  1. Ljosløypa – framdriftsplan og finansiering
  2. Godkjenning lovnorm
  3. Organisasjonsplanen
  4. Kva skal MIL satse på framover?
 9. Diverse val

Etter årsmøte blir det ein open post.

Enkel servering